StartCredit для банку «Михайлівський»

Розроблено та впроваджено систему управління кредитними та депозитними документами для відділень банку, яка забезпечує гнучке управління продуктами і додатковими сервісами та інтеграцію з кредитними бюро і зовнішніми партнерами з продажу.

До системи підключено більше 2,000 користувачів і обробляється 70,000+ документів на місяць.

Використані технології: 3-х рівнева архітектура програмного комплексу з реалізацією web-клієнта на PHP, бізнес-логіки на Java на серверах додатків Jetty, Nginx, база даних Oracle.

Інтеграційна шина для банку «Михайлівський»

Реалізація проекту надала можливість об’єднати в САБ банку АБС Б2, картковий бек-офіс IS Card, кредитну систему StartCredit, систему Інтернет банкінгу від компанії Pentegy, шлюз для відправки SMS-повідомлень. Були підключені зовнішні системи: картковий процесинг компанії UPC, системи міжнародних грошових переказів, мережі інформаційно-платіжних терміналів для поповнення клієнтських рахунків. Інтеграційна шина дозволила банку «Михайлівський» інтегрувати в інформаційну систему кращі рішення на ринку як для всіх напрямів бізнесу, так і для автоматизації внутрішніх процесів.

Використані технології:

Бізнес-логіка Інтеграційної шини як ПО проміжного шару реалізована на Java на серверах додатків Jetty, Nginx, база даних Oracle.

Взаємодію із зовнішніми системами виконано на Java з використанням протоколу https. Для реалізації SMS-шлюзу використовується протокол SMPP v3.4.

Розвиток Ритейлової системи для банку «Надра»

В рамках проекту був реалізований цілий ряд інноваційних банківських продуктів: кредитні картки, споживчі кредити, депозитний блок, нові пакети послуг, що інтегрують поточні, накопичувальні та депозитні рахунки клієнта в різних валютах, страхові послуги та послуги для VIP-клієнтів. Система підтримує роботу 3000+ користувачів з 1,000,000+ транзакцій в пікові дні.

Використані технології: 3-х рівнева архітектура програмного комплексу з реалізацією клієнтського додатка на Delphi, бізнес-логіки на Java (технологія Java Enterprise Edition) на сервері додатків IBM WebSphere, база даних Oracle.

CardSpy для банку «Надра»

Система відстежує активність за платіжними картками в реальному режимі часу, зіставляючи параметри операцій з поведінковим профілем клієнта. Система дає можливість гнучко налаштовувати і модифікувати поведінкову модель для найбільш ефективного виявлення шахрайських дій. Залежно від поточних налаштувань при виявленні потенційно небезпечної активності CardSpy інформує про події оператора, і, якщо це налаштоване в параметрах, блокує карту.

Використані технології: клієнт-серверна архітектура, клієнт Delphi, база даних Oracle.